top of page

Visi Perusahaan Sosial

【JASPAT International】 sebagai Perusahaan Sosial.

Kami menjangkakan satu masyarakat di mana pengeluaran dan pengedaran adalah dimiliki dan dikawali oleh masyarakat atau negeri tempatan, bukannya diimiliki oleh persendirian atau perbadanan peribadi. Visi ini berasal daripada kepercayaan bahawa pemilikan Sosial dapat melaksanakan "pengagihan sumber dan peluang yang lebih sama rata", dengan itu eksploitasi pekerja yang sering dikaitkan dengan kapitalisme dapat dihapuskan.

Sosialis biasanya mempercayai bahawa di bawah kapitalisme, usaha mencari keuntungan menyebabkan keterlaluan penumpuan kekayaan dan kuasa dalam tangan segelintir elit kaya, manakala majoriti orang sebenarnya susah memenuhi keperluan hidup mereka.

Berbanding dengan itu, Socialis berhujah bahawa Sistem Socialist dapat mengutamakan keperluan “seluruh masyarakat” dan bukan hanya keuntungan untuk kapitalis peribadi. Manfaat-manfaat ekonomi sepatutnya diagihkan adilnya di antara masyarakat umum.

 

Inilah semangat utama yang dianjurkan oleh【JASPAT International】- semangat "Pengagihan Ekonomi Inklusif"! Semangat ini juga akan menjadi arah bagi penyelidikan dan pembangunan 【JASPAT International】yang teguh, iaitu hanya memperkenalkan "produk keperluan harian" yang berkait rapat dengan kehidupan seharian.

Terutamanya produk《Siri 🌈Rainbow》yang diciptakan oleh JASPAT International, visi utamanya sejajar dengan nilai-nilai sosialis syarikat dan kesejahteraan semua rakyat! Khususnya, matlamat adalah menggunakan makanan dan bekalan harian, untuk memaksimumkan dedikasi empati bagi "membantu golongan yang memerlukan dan bersatu dalam masa kesukaran". Matlamat ini dapat dicapaikan dengan memberi bantuan bencana dari segi kerperluan harian dan mengurangkan kemiskinan!

Selain itu, dari segi perubahan ekonomi, kebanyakan sosialis juga membayangkan transformasi dalam hubungan sosial, terutamanya dalam menyingkirkan diskriminasi dan penindasan terhadap bangsa, jantina, seksualiti dan sebagainya. Sebahagian socialist juga mempromosikan prinsip demokrasi di mana rakyat dapat menyuarakan pendapatan mereka semasa membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

PEMBENTUKAN KAMI …..Selama 27 Tahun!!!

Sejak 27 tahun yang lalu,  sebuah syarikat yang berkomitmen untuk memajukan keadaan dunia telah ditubuhkan di Republik Singapura dengan satu visi model ekonomi baru yang inovatif dan unik, iaitu

  • Model Ekonomi Perkongsian Inklusif

  • Penggunaan Rangkaian Kenalan

  • Orang Membantu Orang

  • Konsep Pengagihan Keuntungan-Perkongsian

dan telah menemui satu kaedah yang ideal, satu visi yang jelas, iaitu semua golongan masyarakat dapat bersatu dan bekerjasama untuk mencapai perubahan yang positif dalam sosial transformasi, melalui langkah-langkah yang mudah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berterusan,  sebuah platform peribadi dan kolektif untuk melaksanakan tanggungjawab amal, sosial dan kerohanian secara serentaknya demi memberi seluruh masyarakat nilai yang tersempurna. 

 

Demi membina Bumi Baru yang aman didorongi falsafah “Era Keharmonian” oleh CONFUCIUS  Guru Ternama yang dipenuhi dengan kasih sayang, cinta sejati, pemahaman kerohanian yang pelbagai, keadilan perkauman, persamaan jantina dan keharmonian sosial.

 

Untuk memberi penyelesaian kepada dunia yang pecah-belah ini, menyediakan peluang pekerjaan dan memainkan peranan dalam mengukukuhkan komuniti di seluruh dunia. Untuk mengingati semula tujuan sejati perniagaan: menyelesaikan masalah dan meningkatkan taraf hidup golongan masyarakat yang berada di dalam 90% golongan miskin, melalui KASIH SAYANG dan PERKONGSIAN!

Helping Hands

ORANG MEMBANTU ORANG

Membeli dari JASPAT International bermaksud Membeli satu HARAPAN bagi Benefisiari kita

bottom of page